Refund

Retur

Returer och återbetalningar
Vi accepterar returer inom 14 dagar från leveransdatumet för oanvända och oskadade varor i originalförpackning. Du ansvarar för fraktkostnaderna för returen. Om du vill returnera en vara, kontakta oss för mer information. Återbetalningar utförs vanligtvis inom 14 dagar från mottagandet av returen.

Garantier och ansvar
Vi garanterar att alla varor som du köper från oss är av högsta kvalitet och att de fungerar som de ska. Om en vara skulle vara defekt eller inte fungerar som den ska, kontakta oss för mer information om hur du ska gå tillväga. Vi ansvarar inte för skador eller förluster som orsakas av felaktig användning av våra produkter.

Ändringar av villkoren
Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst och utan föregående meddelande. Vi uppmanar dig att regelbundet granska dessa villkor för att se till att du är medveten om eventuella ändringar.

Sekretess och personuppgifter
Vi respekterar din integritet och behandlar all personlig information som du lämnar till oss i enlighet med GDPR. Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att behandla din beställning och för att ge dig den bästa kundupplevelsen möjligt. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part om det inte är nödvändigt för att genomföra din beställning eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att behandla din beställning och för att uppfylla våra lagliga skyldigheter. Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter enligt GDPR. Kontakta oss om du har några frågor eller begäranden om dina personuppgifter.

Tvister och tillämplig lag
Dessa villkor regleras av svensk lag och eventuella tvister som uppstår mellan oss och dig ska avgöras av svensk domstol.
Tack för att du handlar hos oss!

Välj valuta